Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden som rör tvångsvård, enligt:

– Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
– Lagen om vård av missbrukare (LVM)
– Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
– Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vi kan även bistå dig i andra ärenden, gentemot bland annat Försäkringskassan eller kommunen

– Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
– Socialförsäkringsbalken (SFB)

LSS är en rättighetslag, som syftar till att ge personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som alla andra. Personer med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt till antingen personlig assistans eller assistansersättning. Att ta tillvara sina rättigheter kan dessvärre vara svårt. Vi erbjuder juridisk hjälp till både privatpersonen och assistansbolaget, beträffande frågor om personlig assistans eller assistansersättning. Vi bistår i allt från ansökningsprocessen, till omprövning av beslut eller överklagan till domstol.