Personskaderätt

Skadereglering efter en olycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Vi arbetar för att du ska få den försäkringsersättning du har rätt till. Då kan du fokusera på din rehabilitering. Vi har lång erfarenhet av personskaderätt och kan hjälpa dig i skaderegleringen gentemot försäkringsbolag, försäkringskassan samt AFA Försäkring.