offentlig_upphandling

Kontrakt tecknade genom offentlig upphandling uppnår ett värde överstigande 600 miljarder kronor årligen. Många företag är därför beroende av att vinna offentliga kontrakt för att kunna överleva och hävda sig i konkurrensen. Regelverket är emellertid omfattande och många gånger svårt att ta till sig som enskild leverantör. Det kan därför vara en god idé att söka juridisk rådgivning redan inför ett anbudslämnande men också vid en eventuell överprövningsprocess. Vi erbjuder juridisk hjälp till leverantörer genom hela upphandlingsförfarandet.

Inom området offentlig upphandling åtar vi oss följande uppdrag:

– Anbudsstöd till leverantör
– Ombud och juridiskt stöd vid överprövning av upphandling
– Ombud och juridiskt stöd vid skadeståndstalan