Familjerätt - Actus

Inom familjerätt regleras familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar med alla typer av familjerättsliga ärenden. Vi bistår dig i allt från bodelning och vårdnadsmål till upprättande av testamente och andra familjerättsliga uppdrag och tvister.