Brottmål - symbol

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare samt målsägandebiträde. Vi biträder dig med råd och hjälp genom hela brottmålsförfarandet i syfte att stödja dig samt skydda dina rättigheter. Våra advokater och jurister har lång och bred erfarenhet inom området.